Släktgårdsinventering

JUF gör en ny inventering av släktgårdar, vi räknar med att den håller på fram till ca 2017.

Läs mer genom att trycka på länken nedan:

Information om JUF:s släktgårdsinventering

 

Diplom 1945                                                         Diplom 1930

 

Har du en släktgård och vill ansöka finns det en mall på länken nedan:

Mall Släktgårdsansökan

wpid-storageemulated0DCIM100ANDRODSC_03582.jpg.jpg

Gårdar som fått sina diplom listas här:

Gårdar som fått diplom

Inventeringen har pågått i ca 10 år, i släktgårdskommittén har följande personer ingått:

från vänster: Bertil Ljungars, Britt Nilsson,

Barbro Ålström Brageé samt Roland Oscarsson.