Kommitténs medlemmar

 JUF:s Brukshästkommitté

Ordförande:

Sven-Olof Salomonsson, Kovra 1, 504 95 Borås, 070-302 71 92

kovra@telia.com

 

Sekreterare:

Uno Kristiansson, Skolv. 30, 272 61 Gärsnäs, 070-637 64 18

jufsyd@tele2.se

 

Ledamöter:

Sune Carlsson, Bollareslättv. 12, 511 92 Örby, 0706-25 88 43

sunecarlsson12@gmail.com

 

Maria Nordqvist, Lisselhedsvägen 51, 794 33 Orsa, 0705-174049

maria.nordqvist@spray.se

 

Elisabet Larsson, Ullbolsta Solbacken 133, 743 86 Bälinge, 070-274 23 33

elisabet.jumkil@gmail.com

 

Kurt Hellsten, Frivyvägen14, 823 30 Kilafors, 070-271 25 20

 

Våge Sjöberg, Stibbarp 2, 561 93 Huskvarna, 076-645 08 01

 

Joakim Richardsson, Björkhult 91, 432 66 Veddige, 073- 031 51 65

richardsson506@hotmail.com

 

Ungdomsrepresentanter:

Alice Gustavsson, Nordkärret 565 91 Mullsjö, 0721-550004

alice_-_gustavsson@hotmail.com