Projekt

Unga JUF

Under våren 2017 var vi på JUF ute hos ett flertal naturbruksskolor och berättade om vår

verksamhet med fokus på praktikantverksamheten. Vi anordnade även en kvällsaktivitet Segra gymnasiet besök vår 2017för eleverna på ett naturbruksgymnasium som var mycket uppskattat. Vill ni att vi ska komma ut till Er skola och berätta mer om oss och vad det finns för möjlighet för eleverna att jobba utomlands efter studenten eller om ni vill att vi ska komma och anordna en rolig kväll för eleverna hör gärna av er. Ska du arrangera en mässa, tävling, utställning eller liknande inom vårt område kan vi även komma och stå med montertält. Hör av er till:

Magdalena Fyhr, projektanställd JUF, 076-837 11 94 ungajufmagda@gmail.com

Nuvarande projekt

Under 2017/2018 kommer JUF jobba med projektet Unga JUF Vår Framtid som är en

Förslag rund

förlängning på de tidigare projekten Unga JUF och Unga JUF Växer. Projektet har kommit till genom bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och sker i samarbete med Studiefrämjandet och Naturbrukskolornas förening.

 

Syftet med projektet är att skapa ett samarbete mellan JUF och naturbruksskolorna runt om i Sverige och att öka antalet medlemmar i ålderskategorin 13-25 år hos JUF samt att marknadsföra JUF och skolorna på bästa sätt.

 

JUF flaggan i vindenJUF planerar att anordna en tävling där alla naturbruksskolor och deras elever är inbjudna. Vi har valt att kalla tävlingen för JUFkampen. Tävlingen består av 2 delar, ett teoritest som utförs på respektive skola där frågorna baseras på dels JUFs verksamhet samt kursen Naturbruk, samt finalen dit de sex bästa skolorna går. Finalen kommer bestå utav både teoretiska samt praktiska moment där eleverna kommer att få visa upp sina kunskaper och samarbetsförmåga. Vi på JUF hoppas att tävlingen ska kunna återkomma årligen genom att bli en godkänd ungdomsorganisation enligt MUCF.

Inbjudan till JUFkampen

Vi kommer också erbjuda eleverna kunskap och stöd i hur de själva kan starta upp egna ungaJUF avdelningar på skolorna. Detta görs i samarbete med Studiefrämjandet.

 

Håll utkik längre fram för mer information!