Förbundsstämma 2017

juf-färg med

Förbundsstämma 2017

Kallelse

JUF:s förbundsstyrelse kallar ombud, medlemmar och övriga intresserade till ordinarie förbundsstämma.

Plats: Mixdala Bygdegård, Ringarum. Östergötland.
Stämmohandlingar skickas ut till anmälda ombud.

Klicka på länken för att se programmet och mer info: preliminart-program-stamman

 

Anmäl senast 20 juni till juf@juf.se

 

Välkomna!