Förbundsstämma 2017

juf-färg med

Förbundsstämma 2017

Kallelse JUF:s förbundsstyrelse kallar ombud, medlemmar och övriga intresserade till förbundsstämma 8-9 juli i Ringarum, Östergötland.