Program

Program SM i plöjning 2014.

Lördag 20 / 9

09.00           Tävlingsområdet öppnar

09.30           Defilering och presentation av plöjare moderna traktorer

10.00           Invigning

                      Träningsplöjning veterantraktor- och hästplöjning

11.15           Start moderna traktorer, alla klasser

12.00           Omstart moderna traktorer, alla klasser

14.00 ca     Avslut tävling moderna traktorer

16.00           Tävlingsområdet stängs

 

Söndag 21 / 9

08.30           Tävlingsområdet öppnar

09.00           Start hästplöjning teg 1

09.30           Defilering och presentation av plöjare moderna traktorer

10.00           Defilering och presentation av plöjare veterantraktorer

11.15           Start moderna traktorer alla klasser

11.30           Start veterantraktorer

12.00           Omstart moderna traktorer alla klasser

12.30           Start hästplöjning teg 2

14.00 ca     Avslut tävlingar

15.30 ca     Prisutdelningar