Brukshästkommittén

Brukshästkommitténs uppdrag 

JUF:s Brukshästkommitté

Kommitténs medlemmar presenteras senare.

Ordförande:
Joakim Richardsson, Veddige. Tel: 073-031 51 65

Sekreterare:
Uno Kristiansson, Gärsnäs. Tel: 070-637 64 18

Ledamöter:
Anna Andersson, Huskvarna. Tel 070-520 04 95
Karl-Göran Andersson,  Ramsberg. Tel: 073-543 94 54
Alice Gustavsson, Mullsjö. Tel: 072-155 00 04
Camilla Hecht, Läckeby. Tel: 073-320 87 56
Elisabet Larsson, Bälinge. Tel: 070-274 23 33
Maria Nordqvist, Orsa. Tel: 070-517 40 49
Jonas Rohdén, Nösund. Tel: 070-330 28 00
Sven-Olof Salomonsson, Borås. Tel: 070-302 71 92
Våge Sjöberg, Huskvarna. Tel: 076-645 08 01