Tävlingsregler och protokoll

 

ID-kontroll vid brukstävlingarlogo SH

 

Det är avelsmeriterande att delta i och fullfölja JUF:s brukstävlingar. Man kan söka på en hästs namn/regnr i Blå Basen och se vilka tävlingar hästen deltagit i.

 

Bakgrund: Genom ett samarbete mellan JUF och Svenska Hästavelsförbundet (SH) redovisas resultat från brukstävlingar i Blå basen http://www.blabasen.se/  Data som redovisas är tävlingsår, tävlingsplats/arrangör, gren (skogskörning/brukskörning/bruksridning), nivå på tävlingen (öppen, DM, SM eller NM) samt resultat (placering av antal). Avelsorganisationerna är intresserade av att få ta del av resultat från sporten.

Att dessa resultat finns samlade och registrerade tillsammans med hästens grunddata som härstamning och övriga resultat underlättar arbetet som sker t.ex. i samband med sommar-premieringar och avels-värderingar.

Genomförande: För att dessa uppgifter ska kunna registreras krävs det att:

  • Kusk vid anmälan till tävling uppger namn och registreringsnummer/riksstamboksnummer på hästen.
  • Kusk visar hästpass på tävlingsplatsen.
  • Tävlingsarrangör, gör vid ankomst till tävlingsplatsen, id-kontroll mellan häst och det ifyllda signalementet som är inskannat/inskrivet i passet alternativt använder chipläsare (lokala id-kontrollanter finns listade på SH:s hemsida)
  • Tävlingsarrangör skickar resultatlistan till SH (innehållande nivå på tävlingen (öppen, DM, SM eller NM), hästarnas namn och registreringsnummer/riksstamboksnummer samt tävlingsresultaten) Adress till SH antingen per mejl till linda@svehast.se eller per post till: Svenska Hästavelsförbundet, att: Linda Andersson, Box 314, 532 24 Skara

 

JUF:s Brukshästkommitté   2017-05-01

_____________________________________________________________________________

Här hittar ni tävlingsredovisningsblanketten. Efter en tävling ska den skickas in till JUF så vi kan registrera resultaten. Tack.

Tävlingsredovisningsblankett (2017-03-01)

Hästägarförsäkran

Den här blanketten används för redovisning av resultaten till SH.
Tävlingsredovisningsblankett brukshäst SH 2019-01-01

Här hittar ni en blankett för att underlätta ID kontrollen av deltagande hästar.

ID-kontroll blankett bruks 2018-03-15

ID-kontroll blankett plöj 2018-03-15

 

Förslag på en Anmälningsblankett, det är tänkt att man ska kunna fylla i den i word elektroniskt.
Men finns även som pdf-fil för att skriva ut om man fyller i anmälan med penna.

 Anmälningsblankett 2017-06-01 word
Anmälningsblankett 2017-06-01 pdf

 

Här finns också ett mallförslag till inbjudan. Det är bara är ett förslag på uppgifter som bör vara med på inbjudan och kan användas och ändras som man vill.
Inbjudan mallförslag 2017-06-01

Protestsvarsblankett vid SM (2019-04-13)

Tävlingsledarens Lathund och Ansvarsfördelning (2019-03-01)

_____________________________________________________________________________

BruksridningBruksridning loggan

Bruksridning TR 2018-01-01

Bruksridning protokoll 2018-01-01

Generalprotokoll Bruksridning

generalprotokoll-bruksridning i excell för att man ska kunna fylla i direkt i datorn.

Beräkningsschema för bantider

Checklista bruksridningstävling (2019-03-01)

Brukskörningbrukskörning logga

Brukskörning TR 2019-04-01

Protokoll brukskörning – 2019-04-01

Generalprotokoll Brukskörning 2019-04-01  pdf fil.

Generalprotokoll Brukskörning 2019-04-01  Word fil

 

Beräkningsschema för bantider

Checklista brukskörningstävling (2019-03-01)

Skogskörningskogskörning logga

TR skogskörning 2019-07-01

Förtydligande Skogskörning 2019-07-01

Protokoll skogskörning 2019-07-01

Beräkning bantider skogskörning

generalprotokoll-skogskorning 2017-01-01 i pdf för utskrift.

generalprotokoll-skogskorning-2017-01-01 i excell för att man ska kunna fylla i direkt på datorn.

Checklista skogskörningstävling (2019-03-01)

Hästplöjninglogga-hastplojning

Hästplöjning-TR-2015-01-01

Hästplöjning-anteckningar-poägavdrag

 

Hästplöjning -protokoll (utom moment 6 & 7)

Hästplöjning-protokoll-(moment 6 & 7)

Hästplöjning-dommarprotokoll-samtliga-moment

Hästplöjning-generalprotokoll

Checklista hästplöjningstävling (2019-03-01)