Halland – Kurs i hästplöjning kuskar och domare

Datum: 5 april, 2019
Tid: 18:00  till  00:00

JUF inbjuder till Plöjningskurs i Hästplöjning samt kurs för Domare Hästplöjning

Tid. 5-7 april 2019

Plats: Halland

Kurserna vänder sig till såväl nya som rutinerade plöjare och domare.

Plöjare ska ha väl inkörda hästar samt egen medhjälpare som kan handha hästarna vi ändringar av inställningar på plogar.

Boende Stättareds 4 H gård Veddige

Plöjningsfält ca 2 mil från Stättared.

Hästuppstallning hos Kjell Richardsson ca 800 met. från Stättared i hagar och ett fåtal boxar.

Preliminärt program:

Fredag 5/4 Kl 18.00 Samling på Stättareds 4 H gård med Kvällsmat och Regelgenomgång

Lördag 6/4 kl 07.30 Frukost på Stättareds 4 H gård och ev. fortsatt Regelgenomgång

Därefter lastning av hästar för avfärd till plöjningsfältet.

Träningsplöjning med hjälp av instruktörer.

Kaffe och Lunch vid plöjningsfältet.

Middag kl 18.00 på Stättared

Söndag 7/4 kl 07.30 Frukost på Stättareds 4 H gård

Avfärd till plöjningsfältet och fortsatt träning

Kaffe och Lunch vid plöjningsfältet. Kusen avslutas med kaffe ca kl 14.00-15.00

Kursavgift per person: 500 kr och inbetalas i samband med anmälan till VEDDIGE JUF bankgiro: Swedbank 5844-1734.

Kursdeltagare som nya hästplöjningsdomare erhåller en premie på 500 kr efter sidobedömning och erhållande av domarcertifikat.

I kursavgiften ingår: Boende i 2 nätter, mat enl. kursprogram, stallplats inkl. hö. Samt kursliteratur.

Anmälan senast 2019-03-17 Medlemskap i JUF krävs.

Anmälan och frågor angående kursen Kjell Richardsson tel. 070-346 61 63
mail: kjell.richardsson@hotmail.com