Kronoberg – distriktsstämma- INSTÄLLT

Datum: 21 mars, 2020
Tid: 02:00  till  00:00

INSTÄLLT

Välkommen på Distriksstämma Kronobergs distrikt av JUF

I Loke, Jät 2,5 mil söder om Växjö

Lördagen den 21 mars kl 13.00

 

JUF bjuder på smörgåstårta, lättöl/läsk, kaffe och kaka. Starkare dryck får var och en ta med sig.

Alla åldrar är välkomna. Lekhörna/pyssel för barnen medan mötet hålls.

Anmäl dig till Lina på 0703473471, det går bra med sms också. Meddela i så fall namn på alla som kommer. Anmäl dig senast 13 mars.

Meddela ev allergier.

Börja fundera redan nu på vad Du skulle vilja få ut av JUF, Skicka förslag i förväg till smalandet@live.se eller ta med dig dina förslag och idéer till stämman. Fundera om du kan tänka dig ha ett uppdrag i föreningen.

 

Program:

Lunch 13.00

Stämma 14.00

Kaffe och kaka ca 15.00

 

 

Kronobergs distrikt av JUF

Dagordning

Vid 2020 års DISTRIKTSSTÄMMA

Loke Jät, Lördagen den 21 mars kl 14.00

 1. Distriktsstämman öppnas
 2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av protokolljusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning för stämman
 8. Disktriktsstyrelsens årsberättelse. En tillbakablick de senaste 15 åren. 2005-2020
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balansräkning
 11. Behandling av inkomna Motioner/Förslag
 12. Behandling av Förslag som uppkommit under dagen
 13. Behandling av förslag på arbetsprogram
 14. Fastställande av budget, beslut av medlemsavgift, samt arvode och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer
 15. Val av Distriktsstyrelse:
  1. Val av distriktsordförande (väljs på ett år)
  2. Val av styrelseledamöter 3st ordinarie+3 st suppleanter (hälften väljs på ett år, hälften på två år)
 16. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 17. Firmatecknare
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 19. Val av valberedning och sammankallande i denna
 20. Val av ombud till:20.2 Kronobergs avd av Bygdegårdarnas riksförbund ?
 21. 20.3 Studieförbundet Småland-Gotland ?
 22. 20.1 Förbundsstämman 2020 i Halland
 23. Utdelning av förtjänstmärke
 24. Övriga ärenden
 25. Distriktsstämman avslutas