Praktisera utomlands

IRE – International Rural ExchangeIRE loggan
Under namnet IRE förmedlar JUF (Jordbrukare Ungdomens Förbund)
traineeplatser framför allt i USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien, men det är
möjligt att få plats även i andra länder.
Vi har förmedlat praktikplatser sedan 1986 men erfarenhet från andra utbytesprogram, som exempelvis IAEA, fanns inom organisationen långt tidigare
.
Våra utbytesprogram vänder sig till dig som är mellan 19 och 29 år med erfarenhet av att
arbeta inom jord – och skogsbruk, naturvård, djurvård eller trädgård och vill lära dig mer. Det är bra om du har gått på Naturbruksgymnasium, men detta är inte ett måste. Förutom själva arbetslivserfarenheten som programmet innebär får du även chansen att lära dig mer om ett annat lands kultur, du tränar din engelska och får träffa andra ungdomar från många delar av världen som också jobbar som trainee.
Att åka med IRE ger dig chansen att uppleva sådant som är svårt att göra vid vanliga
semesterresor. Du bor hos en värdfamilj och tar del av deras vardag såväl som arbete.
Vi beräknar alla våra program på en sjumånadersperiod men det finns möjlighet att åka under kortare tid samt att förlänga vistelsen till maximalt tolv månader. Detta medför normalt ingen extra kostnad mer än för förlängning av visum samt försäkring och eventuellt ombokningsavgift på din biljett hem. Du ska vid anmälan ange hur länge du har tänkt att stanna i landet.
Vi rekommenderar inte att åka kortare än sju månader, det blir enligt vår erfartenhet för
dyrt för dig som trainee. Räkna med att du i stort sett på ett sju månadersprogram tjänar in de pengar som det kostat dig att åka (även om många väljer att resa för sina fickpengar
istället för att spara dem).
Olika typer av praktik
Vi samarbetar med många organisationer i flera länder som erbjuder olika former av praktik.
Nedan följer en kort presentation av de olika typerna som oftast erbjuds dig som trainee.
Lantbruk – Agriculture
För dig med god praktisk erfarenhet från svenska gårdar, såsom spannmålsodling, mjölkkor,
köttdjur, svin, grönsaksodling eller får. Har du enbart erfarenhet från exempelvis uppfödning
av fjäderfä, hönserier eller stuterier kan du räkna med att främst bli placerad på gårdar med
dessa specialiteter.

Trädgård – Horticulture
För dig med erfarenhet från trädgårdsbranschen. Detta kan vara krukväxter, växthus, frukt,
plantskolor eller grönsaker. Gränsen mellan Agriculture och Horticulture kan vara ganska flytande när det gäller grönsaker.
Inom trädgård kan det vara svårt att hitta rena familjeföretag. Ofta är det stora anläggningar där praktikanterna bor utan anknytning till sina värdfamiljer.
Hushåll
För dig som vill prova på matlagning och andra hushållssysslor utomlands. Förutom
matlagning och städning ingår även barnpassning och trädgårdsarbete.
Agrihome – Hortihome
Om du saknar den erfarenhet som krävs för en vanlig praktik inom exempelvis jordbruk eller
trädgård finns istället alternativet Agrihome och Hortihome. Vid denna typ av praktik får du
kombinera arbete på jordbruk eller i trädgård med hushållsarbete. Denna kombination kan
innebära att du får jobba långa dagar.
Kan jag åka som trainee?
Kriterierna för vem som kan åka som trainee kan skifta något mellan de olika värdländerna
men generellt gäller följande:
* Du måste ha fyllt 19 men inte vara äldre än 29 år för att få åka som trainee. Du får inte vara gift och inte heller ha barn.
* Du ska ha körkort för bil. Att ha körkort för lastbil är ett plus men inget krav.
* Du ska ha minst ett års erfarenhet inom det område du ska praktisera. Vill du åka till USA
krävs där i regel fem års dokumenterad erfarenhet.
* Det är ett plus att ha gått gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom jord – eller
skogsbruk (då är det lättare att få ihop den erfarenhet som krävs).
* Då alla praktikantvärdar är engelsktalande måste du kunna detta hjälpligt (undantaget du
som väljer att resa till andra länder i Europa, då gäller det språk som talas i respektive land).
Du visar detta genom att visa skolbetyg samt vid intervjun som genomförs på engelska. Du
ska också skriva en levnadsbeskrivning på engelska som lämnas till din värdfamilj.

Är du rökare måste detta anges. Det är inte alla som accepterar rökning och om de gör det
måste du vara inställd på att inte röka inomhus eller i bilar och traktorer.
När passar det att åka?
När det är bäst att åka beror helt på vad det är du vill göra. Vill du jobba med mjölkkor är det
mer flexibelt än om du vill jobba med spannmål. Vissa länder, som Kanada, tar endast emot
trainees på bestämda ankomstdagar, exempelvis 1 april. Det är lättast att få plats till USA
och Kanada på våren (från mars/april) och till Nya Zeeland och Australien på hösten
(september/oktober).
När måste jag ansöka och vad ska jag göra?
Se till att vara ute i god tid, minst 4 månader innan du har tänkt att åka. Ibland kan det ta
månader att få en plats, särskilt om du har speciella önskemål om placering.
Men det kan också gå fortare om du har tur.
Det är många papper som ska fyllas i och det kan ta tid att få visum till vissa länder. Ta därför god tid på dig och börja med din ansökan tidigt.
Börja med att kontakta oss på JUF så fort du börjat fundera på att du vill åka så kan du få
mer information från oss om de olika programmen. Vi skickar då ut våra ansökningshandlingar (detta gäller inte CAEP:s program i USA, där sker all ansökan på nätet). Du ska bland annat skriva personligt brev, CV, lämna in betyg från minst två olika anställningar och en kopia på dina skolbetyg. Detta ska vara översatt till engelska.
Allt detta får du information om från oss då vi skickar dina ansökningshandlingar.
Då vi fått in din ansökan ska du betala en anmälningsavgift till oss för att vi ska börja
behandla din ansökan.
Informationsträffar och intervju
Du som är intresserad av att delta i något av våra program ska bli intervjuad av någon av
våra intervjuare. Många av dem har tidigare varit praktikant och vet vad det handlar om att
arbeta och bo utomlands.
Du ska även komma till en av våra informationsträffar då många praktiska frågor tas upp. Då
det är möjligt kan intervjuer göras i samband med informationsträffen.
I samband med att du har blivit godkänd av oss för att åka iväg betalar du en anmälningsavgift till oss. Denna får du i regel inte tillbaka ifall du skulle ångra dig och inte
åka som planerat. Avgiften täcker de kostnader det medför oss att arbeta med din ansökan.

 

 

Informationsseminarium
Då du kommer till värdlandet får du delta i ett informationsseminarium där du får lära dig
mer om landet och dess jordbruk. Du får lära känna andra praktikanter, besöka jordbruk och
tips på hur du kan resa i landet på egen hand.
Kontaktperson – supervisor
I programmet ingår supervision, vilket innebär att du har en kontaktperson som du kan
vända dig till under din traineetid. Denne kommer någon gång under din vistelse kontakta
dig för att besöka dig och din värdfamilj samt skriva en rapport om sina intryck.
Vad kostar det att åka som trainee?
Priserna varierar från år till år. De beror bland annat på valutakurser samt oljepriset (då
detta styr mycket vad flygbiljetten kostar).
En sjumånadersvistelse i Kanada/USA kostar ca 25000 kronor och motsvarande i Nya
Zeeland/Australien kostar ca 35000 kronor.
Detta ingår i priset:
* Visum och arbetstillstånd
* Försäkring (säljs av oss eller från värdlandet)

* Deltagande i ett informationsseminarium omedelbart eller strax efter ankomst till det land

du ska praktisera i.
* Supervision
* Administration JUF samt organisationen i värdlandet.
* Medlemskap i JUF (två år) och, om aktuellt, medlemskap i Skandinavien Australien New
Zealand Friendship Union eller Skandinavisk – Kanadensiska vänskapsföreningen.

Detta ingår däremot inte i programavgiften:
* Resor fram och tillbaka till intervju samt informationsträff i Sverige.
* Pass (se till att det är giltigt för den period du ska åka)
* Foton till ansökan.
* Eventuella läkarundersökningar.
* Resa från hemort till värdfamiljen.
Ersättningar och ledighet
Du får ersättning för ditt arbete som täcker kost, logi samt fickpengar. Skatterna är oftast
låga. För övertid får du antingen extra betalt eller kompensationsledigt. Det vanligaste är att
extra arbete tas ut i ledighet. Du är berättigad till tre veckors obetald ledighet under din traineetid. Se till att prata med din värdfamilj så fort som möjligt om hur ledighet och extra
arbete ska planeras så att inga onödiga missförstånd uppstår. Var beredd på att arbetet kan vara hårt med långa dagar och mycket övertid under perioder, precis som i det svenska jordbruket. Däremot kan en sådan här resa erbjuda dig många upplevelser som du inte får genom en vanlig semesterresa.
Kontakt:
juf@juf.se
www.juf.se
Tel: 0150-50390, 070-330 22 62