Tävlingsregler och protokoll

För att vara med och tävla ska man vara medlem i JUF.

 

Efter avslutad tävling ska resultatet skickas in till JUF på blanketten Tävlingsredovisningsblankett som finns här nedan. Detta för att JUF ska kunna arrangera SM nästkommande år och bjuda in vinnarna.

Tävlingsredovisningsblankett traktorplöjning 2017-04-16

 

Veteranplöjning

TR veteranplöjning

Bedömnings anvisningar veteranplöjning

 

Veteranplöjning protokoll A

Veteranplöjning protokoll B

 

Hästplöjning

se under Brukshäst Tävlingsregler och protokoll

 

Traktorplöjning – Tegplog

Regler- Teg (2015-09-16)

 

Protokoll tävlingsplöjning teg

Djupmätningsprotokoll tegplog

Djupmätningsprotokoll anvisning tegplog

Tidsprotokoll tegplog

 

 

Traktorplöjning – Växelplog

TR växelplog

 

Protokoll plöjningstävling växel

Djupmätningsprotokoll växelplog

Djupmätningsprotokoll anvisning växelplog

Tidsprotokoll växelplog