Släktgårdsinventering

Under ca 10 års tid har släktgårdsinventeringen pågått och är nu på sluttappen. Den 26e och 27e (diplomutdelningen sker den 27e) maj 2018 kommer släktgårdsdiplomen delas ut på Skansen till de gårdar som anmält sig.
En inbjudan har skickats ut till de ca 800 gårdarna som blivit godkända under inventeringen.
______________________________________________________________________

JUF gör en ny inventering av släktgårdar, vi räknar med att den håller på fram till ca 2017.

Läs mer genom att trycka på länken nedan:

Information om JUF:s släktgårdsinventering

 

Diplom 1945                                                         Diplom 1930

 

Har du en släktgård och vill ansöka finns det en mall på länken nedan:

Mall Släktgårdsansökan

wpid-storageemulated0DCIM100ANDRODSC_03582.jpg.jpg

Gårdar som fått sina bevis listas här:

Gårdar som fått diplom

Inventeringen har pågått i ca 10 år, i släktgårdskommittén har följande personer ingått:

från vänster: Bertil Ljungars, Ingemar Carlsson, Britt Nilsson,

Barbro Ålström Brageé samt Roland Oscarsson.