För arrangör – protokoll, domare mm

Allmänt till Brukstävlingar

Här hittar ni tävlingsredovisningsblanketten. Efter en tävling ska den skickas in till JUF så vi kan registrera resultaten. Tack.

Tävlingsredovisningsblankett 2020-06-15 OBS: ska nu skickas till kansliet!

Hästägarförsäkran

Varför man ska skicka in resultat till Svenska Hästavelsförbundet och BlåBasen går att läsa här. Info ang ID-kontroll 2017-05-01

Den här blanketten används för redovisning av resultaten till SH.
logo SHTävlingsredovisningsblankett brukshäst SH 2019-01-01

Här hittar ni en blankett för att underlätta ID kontrollen av deltagande hästar.

ID-kontroll blankett bruks 2018-03-15

ID-kontroll blankett plöj 2018-03-15

 

Förslag på en Anmälningsblankett, det är tänkt att man ska kunna fylla i den i word elektroniskt.
Men finns även som pdf-fil för att skriva ut om man fyller i anmälan med penna.

 Anmälningsblankett 2017-06-01 word
Anmälningsblankett 2017-06-01 pdf

Här finns också ett mallförslag till inbjudan. Det är bara är ett förslag på uppgifter som bör vara med på inbjudan och kan användas och ändras som man vill.
Inbjudan mallförslag 2017-06-01

Protestsvarsblankett vid SM (2019-04-13)

Tävlingsledarens Lathund och Ansvarsfördelning (2019-03-01)

_____________________________________________________________________________

BruksridningBruksridning loggan

Bruksridning protokoll 2020-03-01

Generalprotokoll Bruksridning

generalprotokoll-bruksridning i excell för att man ska kunna fylla i direkt i datorn.

Beräkningsschema för bantider

Checklista bruksridningstävling (2019-03-01)

Kontaktuppgifter Domare Bruksridning

Brukskörningbrukskörning logga

Protokoll brukskörning – 2019-04-01

Generalprotokoll Brukskörning 2019-04-01  pdf fil.

Generalprotokoll Brukskörning 2019-04-01  Word fil

 

Beräkningsschema för bantider

Checklista brukskörningstävling (2019-03-01)

Kontaktuppgifter Domare Brukskörning

Skogskörningskogskörning logga

Förtydligande Skogskörning 2019-07-01

Protokoll skogskörning 2019-07-01

Beräkning bantider skogskörning

generalprotokoll-skogskorning 2017-01-01 i pdf för utskrift.

generalprotokoll-skogskorning-2017-01-01 i excell för att man ska kunna fylla i direkt på datorn.

Checklista skogskörningstävling (2019-03-01)

Kontaktuppgifter Domare Skogskörning

Hästplöjninglogga-hastplojning

Hästplöjning-anteckningar-poägavdrag

 

Hästplöjning -protokoll (utom moment 6 & 7)

Hästplöjning-protokoll-(moment 6 & 7)

Hästplöjning-dommarprotokoll-samtliga-moment

Hästplöjning-generalprotokoll

Checklista hästplöjningstävling (2019-03-01)

Kontaktuppgifter Domare Hästplöjning