Idébank

En sida med inspiration från avdelningar och distrikt på vilka sorts aktiviteter man kan arrangera. Mejla in vilka aktiviteter ni har, gärna med bild och text för att inspirera andra som behöver nya idér till juf@juf.se .

 

Minivasalopp
Luciatåg
Gökotta
Teater
Utflykter till olika resmål
Superstars – mångkamp
Paddlingshelg
Lägerdygn
Påskpyssel
Julpyssel
Skaldjurskväll
Traktorvecka på naturbruksskola
Gärdesgårdssättning – bygga gärsgård
Sommarresa
Studieresa
Traktorrace
Köksväxtodling
Slåtteraktiviteter
Badresor
Fiskeutflykter
Hyra bakstuga och baka bröd
Hönskurs för nybörjare
Kurs i hästplöjning
Träningar i de olika grenarna
Stadsodling i staden
Snölekdag – pulkåkning och tolkning med häst
Experimentdag för barn
Laserdomebesök
Besöka badhus
Prova-på-dagar tex plöjning
Fest med olika teman
Mat