Material för distrikt och avdelningar

För avdelning och distrikt.

juf-distrikt-och-avdelning-kontaktinformationsblankett-20170101

 

För distrikt/avdelningens styrelsemöte.

juf-distrikt-och-avdelning-styrelsemote-dagordningsmall-20170101

juf-distrikt-och-avdelning-styrelsemote-protokollmall-20170101

 

juf-avdelning-konstituerande-styrelsemo%cc%88te-protokollmall-20170101

 

För avdelningens planeringsmöte.

juf-avdelning-planeringsmote-dagordningsmall-20170101

juf-avdelning-planeringsmote-protokollmall-20170101

 

För avdelningens årsmöte.

juf-avdelning-arsmote-dagordningsmall-20170101

juf-avdelning-arsmote-protokollmall-20170101

 

För distriktet – stämman

juf-distriktsstamma-dagordningsmall-20170101

juf-distriktssta%cc%88mma-protokollmall-20170101

 

För distriktet – konstituerande mötet.

juf-distrikt-konstituerande-styrelsemo%cc%88te-protokollmall-20170101

juf-distrikt-konstituerande-styrelsemote-dagordningsmall-20170101