Östergötlands JUF distrikt

Välkommen till JUF Östergötlands distrikt.

 

Kontaktpersoner:

Ordförande
Greger Rossander
0702-693081
Gregerrossander@gmail.com

Kassör
Magnus Karlsson
0702-997150
01383338@telia.com

Sekreterare
Anna Eklöf
0730-506216
brunnsgarden99@gmail.com