Släktgårdsinventering

Under ca 10 års tid, fram till 2018, har släktgårdsinventeringen pågått och är nu avslutad. Den 27 maj 2018 delades släktgårdsdiplomen ut på Skansen i Stockholm till de gårdar som anmält sig.
Inbjudningar skickades ut till de ca 800 gårdarna som blev godkända under inventeringen, varav representanter för 210 utav dessa närvarade vid utdelningen.
______________________________________________________________________

Läs mer genom att trycka på länken nedan:

Information om JUF:s släktgårdsinventering

 

släktgårdsdiplom 2018

Släktgårdsdiplom 2018

Diplom 1930

Släktgårdsdiplom 1930

Diplom 1945

Släktgårdsdiplom 1943

 

 

 

 

 

wpid-storageemulated0DCIM100ANDRODSC_03582.jpg.jpg

Gårdar som fått sina bevis listas här:

Gårdar som fått diplom

Inventeringen har pågått i ca 10 år, i släktgårdskommittén har följande personer ingått:

från vänster: Bertil Ljungars, Ingemar Carlsson, Britt Nilsson,

Barbro Ålström Brageé samt Roland Oscarsson.